Het doel van Runningtherapie

Runningtherapie is het therapeutisch inzetten van hardlopen. Belangrijk is het ontspannen, en met plezier, leren lopen. Het gaat om het geleidelijk verbeteren van het uithoudingsvermogen. Lopen kan op een eenvoudige, leuke en ontspannen manier worden aangeleerd zodat het een duurzame plaats in het dagelijks leven kan krijgen. Iedereen weet dat bewegen goed is voor de geest, maar slechts weinigen weten hieraan ook daadwerkelijk invulling te geven en krijgen daardoor allerlei klachten. Het meedoen aan Runningtherapie heeft als doel het verminderen van depressieve gevoelens, het verminderen van spanningen en angstgevoelens, het verbeteren en vergroten van zelfwaardering, het verhogen van fitheid, conditie en weerstand, het leren genieten van lichamelijke activiteiten, het aanvaarden van eigen (on)mogelijkheden en beperkingen en ook het zelf leren omgaan met structuur, bv. door zelf een eigen loopschema te ontwikkelen. Lopen, of running, is daarbij een eenvoudige manier (het be´nvloedt het gehele lichaam) om deze doelstellingen te kunnen halen.